Lokalne mapy kultury

Data publikacji: 26.07.2012
2 minuty

Społeczności lokalne obracają się wokół tego samego kulturowego rdzenia, ale gdy przyjrzeć im się uważniej – trudno znaleźć dwie identyczne figury. Unikalność kształtu każdej lokalnej wspólnoty przedstawiają 3 raporty z badań, przeprowadzonych na terenie powiatów: opatowskiego, piaseczyńskiego oraz sokołowskiego.

Jego celem było odtworzenie sposobów postrzegania i rozumienia kultury przez mieszkańców „Polski powiatowej”. W tym celu zostało przeprowadzone 2-częściowe badanie:

Część pierwsza (badanie jakościowe) – były to wywiady z przedstawicielami ‘instytucji kulturalnych’ (jednostki samorządu terytorialnego, ngo, prywatne firmy), których celem było nakreślenie mapy ‘kultury w powiecie’. Mapa ta miała być odzwierciedleniem lokalnego pojmowania kultury jako sfery symbolicznej (czym jest kultura), ale przede wszystkim sfery działań (jakie zadania są podejmowane w sektorze kultury)
Część druga (badanie ilościowe) – badanie uczestnictwa w kulturze (oparte na ‘mapie’ zdefiniowanej w pierwszej części). Taka konwencja umożliwiła odejście od standardowego ‘liczenia widzów w kinie’, na rzecz uchwycenia życia kulturalnego powiatu w różnorodnych jego przejawach.

Raport z powiatu sokołowksiego

Raport z powiatu piaseczyńskiego.

 

Raport z powiatu opatowskiego.

 

W ramach programu Obserwatorium Kultury 2010.

http://www.obserwatoriumkultury.pl/art,pl,2010,30108.html