Laboratorium kultury

Data publikacji: 26.09.2017
1 minuta

Diagnoza potencjału i potrzeb kulturalnych Miasta Szczytno powstała w ramach pierwszego etapu projektu "Laboratorium kultury", realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017.

mapa myśli
mapa myśli

Pierwszy etap projektu miał na celu również zachęcenie mieszkańców Szczytna do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu się kultury w Szczytnie. Podjęcie przez społeczność lokalną dialogu, współpracy, a w rezultacie inicjatyw kulturalnych. Finałem tej części było wypracowanie konkretnych propozycji działań.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Szczytno