Kulturalnie Aktywni - Dom Kultury+

Data publikacji: 18.07.2018
Autor: Jakub Kucharczyk
1 minuta

Projekt „Kulturalnie Aktywni - Dom Kultury + ” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. W ramach projektu przeprowadzone zostały spotkania fokusowe z radnymi, pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz mieszkańcami gminy Pawłów. Celem diagnozy było przede wszystkim odkrycie potrzeb, zasobów i potencjału kulturotwórczego mieszkańców gminy Pawłów oraz ośmielenie ich do zgłaszania pomysłów i podjęcia samodzielnych inicjatyw.

Działania te miały na celu wyłonić lokalnych liderów czy też grupy nieformalne oraz zachęcić mieszkańców do wyrażania otwarcie swoich pomysłów na działania kulturalne w ramach inicjatyw oddolnych. Poprzez spotkania fokusowe i bezpośredni kontakt z ludźmi zachęcano mieszkańców do zaangażowania się w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne na terenie gminy. Głównym celem było zaś zwiększenie integracji lokalnej społeczności oraz utożsamianie się ze swoją gminą i kulturą.