Kulturalna czterdziestka wspiera inicjatywy lokalne

Data publikacji: 25.09.2017
1 minuta

Diagnoza potencjału kulturotwórczego gminy Skaryszew została przeprowadzona w ramach projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie, pt. „Kulturalna czterdziestka wspiera inicjatywy lokalne”.

ludzie z kartami
ludzie z kartami

Raport z badania potencjału kulturotwórczego mieszkańców gminy Skaryszew jest efektem analizy dostępnych danych zastanych oraz bezpośrednich badań przeprowadzonych z udziałem ponad 80 przedstawicieli lokalnych społeczności. Działania podejmowane w ramach diagnozy miały charakter partycypacyjny. Diagnoza miała na celu rozpoznanie potencjału kulturotwórczego mieszkańców poprzez bezpośrednie spotkania i wywiady. Umożliwiła dotarcie do ludzi z zainteresowaniami w obszarze kultury i zebranie ich pomysłów.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Skaryszew