KULTURA? - zróbMY to!

Data publikacji: 19.07.2018
Autor: Jakub Kucharczyk
1 minuta

Projekt „KULTURA? - zróbMY to!” został zrealizowany przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Raport stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych na terenie powiatu legionowskiego, których głównym celem było określenie potencjałów i zasobów kulturowych tego obszaru.

Ludzie siedzący na krzesłach podczas warsztatów
Ludzie siedzący na krzesłach podczas warsztatów

Podstawą raportu są wyniki analizy danych zastanych oraz badań jakościowych prowadzonych na terenie gmin powiatu legionowskiego. Analiza danych zastanych miała na celu zidentyfikowanie podmiotów kultury (instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych) oraz osób aktywnych działających w poszczególnych gminach. Przeanalizowano ofertę gminnych ośrodków kultury oraz bibliotek, a także innych podmiotów działających w obszarze kultury.