Kultura, tworzymy ją razem

Data publikacji: 29.03.2019
Autor: Julia Janaszek
1 minuta

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie w 2018 roku wziął udział w programie Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018. 

Diagnoza była przeprowadzana wiosną 2018 roku i bazowała na warsztatach badawczych z dorosłymi i młodzieżą, w których wzięło udział ponad 150 osób, indywidualnych wywiadach pogłębionych (tzw. IDI) i wywiadach fokusowych, wycieczkach badawczych, działaniu animacyjnym – tzw. foto-dzienniku przygotowywanym przez młodzież, a także obserwacji uczestniczącej oraz analizie danych zastanych.