Kierunek na kulturę

Data publikacji: 29.03.2019
Autor: Julia Janaszek
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Diagnoza potrzeb, zasobów i potencjałów kulturalnych Gminy Jeżewo została przeprowadzona w ramach pierwszego etapu projektu "Kierunek Na Kulturę w Gminie Jeżewo” realizowanego w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

Celem badań było przede wszystkim poznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, a także potencjału kulturotwórczego, zasobów przyrodniczych, kulturowych, infrastrukturalnych. Istotnym elementem było również poznanie słabych i mocnych stron dotychczasowej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i jego specyfiki. Działania podjęte w ramach projektu ukierunkowane były również na opracowanie planu rozwoju GOK, ułatwienie dostępu do kultury, edukacji kulturalnej i artystycznej.