Jak przetworzyć miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych

Data publikacji: 22.03.2011
1 minuta

"W Nowym Yorku, trzydzieści lat temu ż ycie lokalnych społeczno ści toczyło się na ulicach – na przystankach i chodnikach, przy hydrantach i na pustych działkach – nie w miejskich parkach, na rynkach i targowiskach, ponieważ te tradycyjne przestrzenie obywatelskiej aktywnoś ci przestały istnieć lub popadły w totalne zaniedbanie.

Ludzi ci gle przyci gały miejsca historyczne, zbudowane przed II Wojn ą Światow ą, ponieważ nowych przestrzeni było niewiele, a te nieliczne do  niczego się nie nadawały. To był smutny czas, dla jednych głęboko deprymują cy, innych motywuj cy do działania." - ze wstępu.

W publikacji można znaleźć między innymi przykłady dobrze zagospodarowanych miejsc w Europie oraz odpowiedzi na pytania:

  • Jak tworzyć dobrą przestrzeń publiczną?
  • Czym jest Miejsce i jak je zrozumieć?
  • Dlaczego wiele przestrzeni publicznych się nie udaje?
  • Czym jest dobre miejsce?

Podręcznik "Jak przetworzyć miejsce...." to tłumaczenie książki How to Turn a Place Around wydanej przez Project for Public Spaces, tłum.: T. Jeleński, W. Kosiński. wydane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.