Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim

Data publikacji: 19.07.2018
Autor: Jakub Kucharczyk
1 minuta

Projekt „Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim” został zrealizowany przez Wodzisławskie Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Dzięki przeprowadzonej diagnozie możliwe było zapoznanie się z potrzebami kulturalnymi mieszkańców oraz poznanie lokalnych twórców, artystów, pasjonatów, którzy realizują swoje działania samodzielnie bez wsparcia WCK.

Uczestnicy warsztatów
Uczestnicy warsztatów

Przedmiotem badań była aktywność kulturalna mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, w tym w szczególności potencjał kulturotwórczy mieszkańców sześciu dzielnic miasta oraz oczekiwania mieszkańców wobec Wodzisławskiego Centrum Kultury, jako podmiotu kreującego i wpierającego działania kulturalne w mieście.