Inicjatywy lokalne w gminie Gródek

Data publikacji: 18.07.2018
Autor: Jakub Kucharczyk
1 minuta

Projekt „Inicjatywy lokalne w gminie Gródek” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Projektowi realizowanemu przez Gminne Centrum Kultury przyświecają m.in. cele inicjowania działań służących zwiększeniu zaangażowania lokalnej społeczności, wzmocnienia więzi w małych społecznościach gminy, nawiązanie relacji między GCK a mieszkańcami i wzajemne inspiracje.

Uczestnicy projektu pozujący do wspólnego zdjęcia
Uczestnicy projektu pozujący do wspólnego zdjęcia

Częścią projektu jest diagnoza, która ma na celu wskazanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy i zidentyfikowanie ich oczekiwań wobec roli i oferty domu kultury. Zgodnie z założeniami poczynionymi przez GCK w trakcie diagnozy zdecydowano się skupić na trzech głównych grupach odbiorców: młodzieży, mieszkańcach Gródka (głównie mężczyznach) oraz mieszkańcach wybranych sołectw.