GOK dla każdego - poziom następny

Data publikacji: 29.03.2019
Autor: Julia Janaszek
1 minuta

Projekt ,,GOK dla każdego'' zrealizowano w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Spotkanie promujące granty
Spotkanie promujące granty

W ramach projektu „GOK dla każdego poziom następny” przeprowadzono badania ankietowe wśród młodzieży klas trzecich Gimnazjum w Mietkowie oraz mieszkańców gminy Mietków. Dla mieszkańców gminy Mietków była także ankieta dostępna na stronie internetowej GOK, a także w czasie spotkań z prośbą o wypełnienie jej. W odpowiedzi na pytanie o działania kulturalne, które respondenci umieściliby w kalendarzu przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych GOK na pierwszym miejscu znalazła się potrzeba organizacji wycieczek, a na drugim, pod względem atrakcyjności, działaniem byłoby zorganizowanie warsztatów i festiwali.