Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje

Data publikacji: 16.01.2011
1 minuta

Książka Edukacja muzyczna w Polsce jest zbiorem tekstów prezentujących wybrane aspekty edukacji muzycznej w szkołach ogólnokształcących. 

W dotychczasowej literaturze przedmiotu brak właściwych punktów odniesienia stanowił często spotykaną okoliczność utrudniającą uzyskanie wartościowych poznawczo diagnoz. Przydatne okazało się w tym zakresie sięgnięcie po rezultaty międzynarodowych studiów porównawczych ukazujących sytuację edukacji artystycznej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Pozwoliły one na spojrzenie na problemy polskie przez pryzmat doświadczeń i wyzwań , z którymi borykają się dziś nauczyciele i badacze edukacji muzycznej w innych krajach, oraz w znacznym stopniu wyważyło przywoływane przez nas argumenty. Przyczyniło się też do porzucenia optyki czarno-białego widzenia problemu, której ulega dziś spora grupa badaczy i obserwatorów oświaty muzycznej w Polsce.

Ze Wstępu


 

Materiały do pobrania
PDF publikacji