Data publikacji: 24.01.2012
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Publikacja „Edukacja + animacja” prezentuje 35 projektów animacyjnych i edukacyjnych z Platformy Kultury oraz realizowanych w ramach Priorytetu II Programu Dom Kultury+. Projekty, przedstawione przez swoich autorów, poprzedzają teksty doświadczonych praktyków kultury. Łącząc teorię z przykładami konkretnych metod i działań w kulturze, przyglądają się relacji animacji kultury i edukacji kulturalnej.

Janusz Byszewski w rozmowie z Agatą Pietrzyk zastanawia się nad usytuowaniem animatora kultury na pograniczu edukacji, działań społecznych, sztuki oraz budowania relacji instytucji z odbiorcą i publicznością. Dowodzi, że przeznaczeniem animatora jest ciągłe przekraczanie granic i budowanie mostów – tworzenie przestrzeni komunikacji.

Agnieszka Matan przygląda się pracy ze społecznościami lokalnymi. Kładzie nacisk na konieczność wcześniejszego rozpoznania jej specyfiki, wejścia w sieć istniejących relacji oraz szerokiego spojrzenia na kulturę.

Agnieszka Pajączkowska omawia pięć modeli działań animacyjnych, które mogą być zastosowane i przemyślane w kontekście własnych projektów.

Marek Sztark opowiada o sile płynącej z budowania partnerstw, które mogą przybrać kształt partnerstw projektowych, strategicznych, międzysektorowych i  sieci podmiotów kultury.

Marcela Wasilewska prezentuje szerokie możliwości finansowania projektów kulturalnych – od funduszy lokalnych po fundusze europejskie.

35 projektów animacyjnych i edukacyjnych, wybranych przez zespół opiniujący spośród tych opublikowanych na Platformie Kultury i realizowanych w ramach Priorytetu II Programu Dom Kultury +, zostało zrealizowane przez następujące osoby, organizacje i instytucje – współautorów tej publikacji:

 • Anna Rumińska eMSA Inicjatywa Edukacyjna
 • Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
 • Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
 • Fundacja Ari Ari
 • Fundacja Centra (Kolektyw UFA)
 • Magdalena Prosińska i Fundacja Dziedzictwo dla Przyszłości
 • Fundacja Fabryka UTU
 • Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!"
 • Fundacja WyspArt i pracownia k.
 • Gminne Centrum Kultury w Żabnie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
 • Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
 • Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
 • Iwona Cała
 • Lucilla Kossowska i Instytut Edukacji przez Sztukę
 • Maria Biłas-Najmrodzka
 • Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Stowarzyszenie "Katedra Kultury" i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
 • Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży "Dorożkarnia"
 • Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
 • Ośrodek Działań Kulturowych "Las"
 • Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
 • Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"
 • Stowarzyszenie Arteria
 • Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Kraków i Studio Projektów Plenerownia
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Wsi "Odnowica"
 • Stowarzyszenie Praktyków Kultury
 • Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna
 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
 • Dr Zofia Zaorska i Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie
 • Złocieniecki Ośrodek Kultury
 • Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim

 

W publikacji staramy się zaprezentować projekty w  sposób możliwie najpełniejszy, oddając głos samym autorom projektów. Każdy z  nich starał się odpowiedzieć na  pytania o  inspiracje, przebieg, metody, grupy docelowe, finansowanie, partnerstwo oraz wyzwania towarzyszące realizacji projektu.

Mamy nadzieję, że ten przewodnik po świetnych projektach stanie się dla Czytelnika motywacją do podjęcia własnych działań, poszukiwania nowych metod oraz nawiązywania kontaktów z  innymi animatorami kultury.

Ze Wstępu Anny Rogozińskiej