DIAGNOZA STANU KULTURY W EŁKU

Data publikacji: 14.10.2013
1 minuta

Zamierzeniem projektu była aktywizacja słabo zaangażowanych grup społecznych i włączenie ich do działania poprzez rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, integrowanie lokalnej społeczności i aktywne współdziałanie, a nie tylko współobecność. Celem - otwarcie się na oddolne inicjatywy, umożliwienie współtworzenia oferty ECK, rozpoznanie potrzeb społeczności i ocena programu „Centrum", stworzenie propozycji projektów dla trudnych grup, wyjście poza budynek „Centrum" w przestrzeń publiczną - na podwórka i osiedla.

Materiały do pobrania
DIAGNOZA STANU KULTURY W EŁKU