DIAGNOZA LOKALNA potrzeb kulturalnych mieszkańców PODKOWY LEŚNEJ

Data publikacji: 14.10.2013
1 minuta

Dokument stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013”. Celem projektu było stworzenie diagnozy lokalnej potrzeb kulturalnych mieszkańców Podkowy Leśnej i wykorzystanie tak zdobytej wiedzy w dalszej pracy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
 

budynek DK w Podkowie Leśnej
budynek DK w Podkowie Leśnej

Diagnoza była realizowana w maju i czerwcu 2013 r. za pomocą 3 głównych narzędzi: ankiet, giełdy pomysłów ( tzw. dream-boxa) i spotkań z mieszkańcami. Ponadto w tworzeniu diagnozy wykorzystano także dokumenty i analizy już istniejące, w tym m.in. Strategię Rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na lata 2011-2015 czy oficjalne zestawienia danych statystycznych.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Podkowa Leśna