Diagnoza kultury w gminie Subkowy

Data publikacji: 18.07.2018
Autor: Jakub Kucharczyk
1 minuta

Diagnoza potrzeb kulturalnych i uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy Subkowy została przeprowadzona przez Dom Kultury w Subkowach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018. Poniżej zamieszczone opracowanie przedstawia tegoroczne wyniki badań, których celem była częściowa weryfikacja i pogłębienie niektórych wątków na większej próbie badawczej.

arkusze wiszące na sznurku
arkusze wiszące na sznurku

W tej edycji badań chciano dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy Subkowy, różnorodnych pod kątem społecznym, wiekowym, miejsca zamieszkania oraz stopnia i rodzaju uczestnictwa w kulturze. W badaniach uwzględniono szeroki kontekst społeczny gminy, mając świadomość, jak jest ważny w badaniu praktyk związanych z uczestnictwem w kulturze oraz potrzeb mieszkańców w tej sferze, a także postrzegania podmiotów i działań związanych z kulturą. Używając metod partycypacyjno-animacyjnych nawiązano kontakt z nieco ponad 200 mieszkańcami gminy Subkowy. Zbadano ich postrzeganie działań z zakresu kultury w gminie oraz potrzeby i preferencje związane z aktywnością społeczną i kulturalną.