DIAGNOZA Identyfikująca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców Miasta i Gminy Złocieniec

Data publikacji: 12.10.2013
1 minuta

Złocieniecki Ośrodek Kultury aplikując do Programu Dom Kultury+ Inicjatyw lokalne podjął się wyzwania, które do tej pory robił w mniejszym zakresie. Dzięki temu, że Narodowe Centrum Kultury umożliwiło nam uczestniczenie w Programie Inicjatyw otrzymaliśmy wsparcie i możliwość działania na szeroką skalę.

wykres słupkowy
wykres słupkowy

Dzięki aktywnej współpracy animatorów kultury z mieszkańcami miasta i gminy Złocieniec udało się nam przeprowadzić ciekawe badania. Pracując w środowisku animatorzy posługiwali się prostymi narzędziami diagnozy, tj. wywiad swobodny i grupowy. Aby zebrać informacje dobierali zróżnicowane sposoby na zdobycie wiedzy, którą formułowali w specjalnie przygotowanych ankietach.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Złocieniec