Diagnoza – odkrywająca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej

Data publikacji: 12.10.2013
1 minuta

W ramach projektu w GOKiS odbyły się konsultacje społeczne z przedstawicielami różnorodnych środowisk i grup działających na terenie Gminy Siepraw. Na spotkaniu poruszano kwestię rozwoju kulturalnego mieszkańców, dokonano diagnozy ich potrzeb kulturalnych oraz wyznaczono zadania na przyszłość.

logotyp DK
logotyp DK

Realizując pierwszą część projektu Ośrodek miał możliwość poznania opinii mieszkańców na temat ich preferencji kulturalnych. Dzięki temu z częścią mieszkańców utrzymuje stały kontakt co daje podstawy dla realizacji zarówno II części projektu, jak i pozytywnie wpływa na przyszłość Ośrodka.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Siepraw