Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt CBSiPL nr 2 (5)/2011

Data publikacji: 25.11.2011
Autor: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
2 minuty

Tematem wiodącym piątego już numeru zeszytów Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje są badania w działaniu. Nikt nie kwestionuje potrzeby badania społeczności lokalnych ale jak to robić? Co właściwie badać? Czy można to zrobić nie będąc socjologiem, zawodowym badaczem?

Tematem wiodącym piątego już numeru zeszytów Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje są badania w działaniu. Nikt nie kwestionuje potrzeby badania społeczności lokalnych ale jak to robić? Co właściwie badać? Czy można to zrobić nie będąc socjologiem, zawodowym badaczem?

Odpowiedzi na te pytania starali się znaleźć uczestnicy seminarium, które odbyło się 9 września 2011 roku w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie, a najnowszy numer zeszytów jest jego pokłosiem.

Jak piszą eksperci: badania w działaniu mogą stworzyć podwaliny do powstania mechanizmów partycypacyjnych.

Redakcja:
Stanisław Mocek (redaktor naczelny) - Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN, Rafał Krenz (sekretarz redakcji) - Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Piotr Frączak - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Marta Sałkowska - Collegium Civitas

Realizacja:
Fundacja "Fundusz Współpracy"