Animacja działań kulturalnych. Wyzwania współczesności

Data publikacji: 10.01.2011
4 minuty

Publikacja przygotowana przez środowisko specjalistów z UMCS w Lublinie z inicjatywy Fundacja "Muzyka Jest Dla Wszystkich" porusza tematykę związaną z szeroko rozumianą edukacją kulturalną w wielu jej aspektach.

Publikacja jest jedną z nowo powstałego cyklu publikacji Nowa Edukacja Kulturalna, realizowanego przez Fundacja "Muzyka Jest Dla Wszystkich" ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w  ramach Programu Operacyjnego Edukacja kulturalna, (Priorytet Obserwatorium Kultury).

W publikacji poruszane są tematy i rozważania na temat m.in. definicji animacji kultury, edukacji filmowej, muzycznej, muzealnej, teatralnej czy o dylematach edukacyjnych polonisty.

Słowo od Fundacji "Muzyka Jest Dla Wszystkich":

"Cieszymy się z faktu, iż cykl ten powstał w Roku Chopinowskim. Uważamy bowiem, że ta rocznica powinna przynieść zasadniczy w przełom w polskiej edukacji muzycznej. Partnerem naszego projektu jest Biuro Obchodów Chopin 2010, które patronuje wielu przedsięwzięciom edukacyjnym sprzyjającym lepszej recepcji muzyki Chopina i  perspektywie obecności tej muzyki w świadomości Polaków. Trzeba podkreślić, że płynące od dawna i z wielu stron narzekania na stan  są bezużyteczne, jeśli nie towarzyszą im konstruktywne pomysły i rekomendacje, przemyślany plan reformy. Potrzebne są tu działania bazowe, systemowe. Pierwszym zadaniem musi być zbadanie tego obszaru, przygotowanie założeń teoretycznych i różnorodnych programów edukacyjnych. Kultura muzyczna Polaków powinna być przy tym rozpatrywana w kontekście szerszym, dotyczącym całości edukacji kulturalnej, animacji i edukacji artystycznej- wszak nie jest wyspą, nie należą się jej szczególne prawa, choć wielu muzyków i miłośników muzyki nadal wierzy, że tak właśnie jest. Istotą projektu jest więc opracowanie i publikacja książek przynoszących pogłębione diagnozy różnych obszarów edukacji kulturalnej oraz ukazujących kierunki i możliwości zmian w tym zakresie. Chodzi tu zarówno o edukację formalną jak i  nieformalną oraz incydentalną, które nabierają dziś szczególnego znaczenia, a przez wielu specjalistów postrzegane są jako nadzieja i przyszłość edukacji kulturalnej zwłaszcza wobec wyzwań związanych z kulturą popularną i wobec porażki jaką ponoszą tradycyjne metody edukacji artystycznej. Upowszechnienie wyników badań oraz propozycji naukowców i praktyków związanych z wiodącymi ośrodkami akademickimi (m.in. UJ, UMCS, UMK, UMFC, Akademie Muzyczne w Krakowie i w Katowicach) ma na celu pobudzenie rozwoju polskiej myśli pedagogicznej skierowanej na powszechną edukację w dyscyplinach artystycznych. Celem naszego działania jest też pomoc nauczycielom i animatorom w  doskonaleniu i unowocześnieniu ich pracy. Mamy nadzieję, że nasze publikacje będą pożyteczne, przyniosą bowiem znaczącą ilość materiałów o bezpośrednim znaczeniu praktycznym."

Więcej informacji na stronie: www.muzykajest.pl