Akcja partycypacja? W Ok!

Data publikacji: 29.03.2019
Autor: Julia Janaszek
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018 w Nowej Hucie, w Krakowie przeprowadzono diagnozę potrzeb kulturalnych i zasobów mieszkańców okolic Klubu Dukat i Klubu Jędruś

Akcja partycypacja? W Ok!
Pracę wykonane podczas warsztatów

Diagnoza została przeprowadzona w okresie maj-czerwiec 2018 w ramach projektu „Partycypacja? W OK!”. Jej celem było odkrycie potencjału kulturowego, potrzeb, zasobów grup, które pojawiają się w Jędrusiu, jednak wskazują w rozmowach z pracownikami, że ich potrzeby nie są realizowane: seniorów i dorosłych (głównie rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w Klubie).

Diagnozę zasobów i potrzeb społeczności Grębałowa ( Dom Kultury Dukat)  przeprowadzono w trakcie czterech warsztatów wykorzystując do tego metody aktywizujące, obserwację, dyskusję.