”Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich...”

Data publikacji: 26.07.2012
2 minuty

Celem tej publikacji jest próba odpowiedzi na prozaiczne pytanie jaka właściwie jest rola instytucji kultury w społecznościach lokalnych. Czym są, jakie spełniają funkcje… czy w ogóle są potrzebne? Ale również wskazanie problemów z jakimi borykają się w swojej codziennej pracy.

Nie jest ambicją autorów to, aby uznawać tę niewielką w rzeczy samej książeczkę, za globalną analizę sytuacji. Tak naprawdę jest to tylko ich ocena rzeczywistości panującej na terenie jednej, niewielkiej gminy, w której przez lata działalność kulturalna przechodziła swoje wzloty i upadki. Jednak wnioski, które poczynione zostały na podstawie badań, rozmów z mieszkańcami, czy codziennej pracy, są pewnie w wielu przypadkach podobne do tych, które wyciągają ci, którzy związani z działalnością kulturalną funkcjonują w obrębie podobnej do tej mielnickiej, społeczności wiejskiej. Pewnie więc niejeden czytelnik, pracujący „w kulturze” na wsi, znajdzie niekiedy odbicie lustrzane swojej rzeczywistości.… (framgent Wstępu).

W ramach programu Obserwatorium Kultury 2011.