”Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?” - Zoom na Domy Kultury

Data publikacji: 26.07.2012
2 minuty

Oferta programowa domów kultury powinna uwzględniać specyfikę społeczności lokalnej, w jakiej funkcjonują. Jej zbadanie wcale nie jest takie trudne - o czym możemy się przekonać zapoznając się z treścią niniejszego podręcznika.

"Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?" - to podręcznik metod badawczo-animacyjnych dla domów kultury.
Opisuje on 10 metod możliwych do zastosowania przez domy kultury w celu diagnozowania potrzeb lokalnej społeczności. Uwzględniają one specyfikę pracy placówek kulturalnych oraz możliwości i kompetencje personelu. W pracę nad metodami zaangażowani byli badacze społeczni, socjologowie i animatorzy kultury oraz instruktorzy i uczestnicy zajęć domów kultury. Wszystkie metody zostały przetestowane w trzech, wybranych domach kultury.

Domy kultury nie działają w próżni. Wszelkie działania społeczno-kulturalne są osadzone w realiach społecznych. Żeby je poznać nie trzeba zatrudniać ekspertów-socjologów, wystarczy zastosować pewne metody badawcze, których samemu można używać do skutecznego rozpoznania otoczenia społecznego. Domy kultury potrzebują takich badań, głównie z trzech powodów:

1. Dla inspiracji (znajomość oczekiwań i pomysłów mieszkańców zachęca tworzenia i rozwijania programu);

2. W celu lepszego kontaktu ze społecznością i potwierdzenia trafności działań prowadzonych w domu kultury;

3. W celu uzasadnienia wyborów programowych.

Podręcznik wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Zapraszamy do lektury.

W ramach programu Obserwatorium Kultury 2010.