”Co z tą kulturą? Raport z badania eksploracyjnego stanu kultury w Szczecinie”

Data publikacji: 26.07.2012
1 minuta

Książka pomaga uzmysłowić sobie, na czym polegają dzisiejsze debaty ogniskujące się wokół tożsamości miast, w których dzisiaj mieszka ponad połowa populacji naszego globu.

Książka Co z tą kulturą? Raport z badania eksploracyjnego stanu kultury w Szczecinie to efekt badań przeprowadzonych w ramach projektu „Diagnoza kultury Szczecina”.

Projekt zrealizowała Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”.

Autorzy książki podjęli się zadania wiwisekcji podmiotowej stanu mentalności mieszkańców Szczecina z punktu widzenia ich poglądów i aspiracji, czym byłby dla nich „idealny Szczecin”. Badający podeszli przy tym do problemu w sposób nieuprzedzony, starając się dowiedzieć, co się dzieje (bądź nie dzieje) w Szczecinie w sferze kultury, pozostawiając swoim rozmówcom decyzję, z czym pojęcie kultury w ogóle wiązać.

W ramach programu Obserwatorium Kultury 2009.

http://www.obserwatoriumkultury.pl/art,pl,2009,95023.html