”Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego”

Data publikacji: 26.07.2012
1 minuta

Badania przeprowadzone na terenie Województwa Śląskiego miały pionierski charakter, stąd postanowiono pozyskać możliwie jak najszerszy wachlarz danych i informacji dotyczących różnych aspektów życia kulturalnego w regionie, bazując głównie na opiniach i ocenach mieszkańców.

Przeprowadzone badania obejmowały takie obszary jak:

  • percepcja kultury,
  • źródła wiedzy o kulturze,
  • produkty kulturowe,
  • uczestnictwo w kulturze, itp.


Podkreślić należy, iż w przedmiotowym badaniu ujęto nie tylko analizę potrzeb mieszkańców Śląska jako całości (na poziomie NUTS 2), ale podjęto próbę analizy na poziomie poszczególnych subregionów (poziom NUTS 3).

W ramach programu Obserwatorium Kultury 2009.

http://www.obserwatoriumkultury.pl/art,pl,2009,94975.html