”Aktywne domy kultury” - diagnoza i działanie

Data publikacji: 26.07.2012
1 minuta

Celem projektu była diagnoza funkcjonowania oraz wypracowanie rekomendacji i narzędzi wspierania domów kultury, traktowanych nie tylko jako miejsca realizacji lokalnych strategii gmin, zajęć pozaszkolnych, zainteresowań kulturalnych mieszkańców, ale też jako aktywnych centrów życia lokalnego, kumulujących i kreujących kapitał społeczny i kulturowy.

Działalność domów kultury nie jest jedynie otwartą przestrzenią realizacji i ekspresji lokalnych potrzeb, ale stanowi wypadkową wielu czynników, w tym (lepiej lub gorzej wyrażonych) owych potrzeb oraz decyzji urzędników na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. To właśnie ze względu na złożoność tego, co widać w efekcie jako działalność domu kultury czy to w postaci jego programu ramowego opublikowanego na stronie internetowej, czy przyklejonego na tablicy ogłoszenia, czy wydarzeń, rodzi się potrzeba cyklicznych badań, które powinny być dyskutowane w przestrzeni publicznej. Deficyt tej dyskusji pokazał choćby ostatni Kongres Kultury Polskiej, gdzie nieobecność tematyki lokalnych instytucji kultury była niezwykle widoczna.

W ramach programu Obserwatorium Kultury 2009.

http://www.obserwatoriumkultury.pl/art,pl,2009,94974.html