Terminy naborów

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków na trzy lata realizacji zadania, w terminie do 1 kwietnia 2019 roku.