Woj. podlaskie

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku to jedna z najstarszych i najistotniejszych instytucji funkcjonujących na terenie północno-wschodniej. Jako samorządowa instytucja kultury wnosi ogromny wkład w ożywianie życia kulturalnego Podlasia i angażuje się w ochronę dóbr jego dziedzictwa. Stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom mieszkańców województwa podlaskiego, wciąż wzbogacając swoja ofertę o nowe projekty.

www.bmkpodlaskie.pl