Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Woj. małopolskie

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jest instytucją Województwa Małopolskiego, która wspiera rozwój kultury w regionie. MIK bada i analizuje procesy zachodzące w kulturze, prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową oraz zajmuje się promocją dziedzictwa kulturowego. Jednym z celów aktywności instytutu jest budowanie kapitału społecznego, będącego warunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki.

mik.krakow.pl