Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Województwo pomorskie

Instytut Kultury Miejskiej zajmuje się organizowaniem wydarzeń kulturalnych, wspieraniem kadr kultury i prowadzeniem badań kultury.

sieckultury.pl

ikm.gda.pl