Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Woj. lubelskie

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie jest instytucją samorządu Województwa Lubelskiego, powołaną w celu podejmowania działań z zakresu prezentowania i popularyzacji kultur budujących relacje, a jednocześnie odwołujących się do polskiej, lokalnej tożsamości. Celem regionalnych działań CSK jest pokazanie, że spotkanie z kulturą nie jest czymś odległym, niedostępnym oraz przyzwyczajenie młodego człowieka, mieszkańca regionu lubelskiego do korzystania z bogatego repertuaru CSK i znajdowanie tam, tego co odpowiada ich potrzebom.

www.spotkaniakultur.com