Woj. podkarpackie

Centrum Kulturalne w Przemyślu jest instytucją kultury województwa podkarpackiego. Prowadzi wielopłaszczyznową działalność w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.  Współpracuje z wieloma jednostkami zarówno z władzami samorządowymi, ośrodkami kultury oraz organizacjami społecznymi,  co owocuje realizacją wydarzeń z różnych dziedzin kultury: teatr, muzyka, taniec, literatura, plastyka i folklor. Do najważniejszych należą: Festiwal Dziedzictwa Kresów, Ogólnopolska Biesiada Teatralna w Horyńcu-Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form i  Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. J. Janickiego. Wydarzeniem o zasięgu ponadkrajowym jest Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz Bez…”, odbywający się jednocześnie w Polsce i  Ukrainie. Istotną część działalności stanowi edukacja kulturowa oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.

bmk-ck.pl