Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Woj. warmińsko-mazurskie

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych to samorządowa instytucja kultury, której organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołana do animowania, inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej w województwie warmińsko–mazurskim. Organizuje koncerty, występy, spektakle, spotkania, warsztaty i szkolenia.  Zjednoczonych.

wedrownaakademiakultury.ceik.eu 

www.ceik.eu