Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu

Konwersja cyfrowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu

W ramach „Konwersji cyfrowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu” stworzymy studio nagrań audio-video, wyposażymy placówkę w nowoczesne narzędzia multimedialne, profesjonalny sprzęt streamingowy i filmowy, wysokiej klasy sprzęt komputerowy, a także zakupimy kilkadziesiąt tabletów dla seniorów, aby w formie online mogli uczestniczyć w realizowanych przez nas wydarzeniach bez wychodzenia z domów. Dodatkowym elementem będzie stworzenie mobilnego kina plenerowego poprzez zakup rzutnika wysokiej rozdzielczości oraz ekranu który pozwoli na wyjście z ofertą kulturalną poza budynek ośrodka kultury i świetlic wiejskich. Ponadto udział w projekcie pozwolił w pierwszym etapie realizacji na zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników jednostki kultury oraz wolontariuszy z nią współpracujących. Wzrost kompetencji cyfrowych, nabycie nowego profesjonalnego sprzętu multimedialnego oraz nowego wyposażenia przysłuży się możliwości zwiększenia oferty ośrodka kultury oraz rozbudowy oferty cyfrowej dla mieszkańców. Dzięki zakupionym narzędziom dzieci, młodzież, seniorzy będą mieli możliwość skorzystania z oferty adekwatnej do ich rówieśników z terenów miejskich. Wyposażone studio nagrań pozwoli na organizację kreatywnych zajęć muzycznych i wokalnych, studio TV umożliwi realizację zajęć multimedialnych związanych z produkcją spotów, reklam, filmów oraz relacji na żywo dostępnych w formule online. Zakupiony sprzęt umożliwi również transmisję live z wydarzeń organizowanych przez ośrodek kultury, a tablety zakupione dla seniorów będą narzędziem, dzięki którym będą mogli oni aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym gminy bez wychodzenia z domów.


Misją GOKIS Miłoradz jest pobudzenie mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym, poprzez udział w organizacji imprez, oraz udział w projektach edukacyjno-kulturalnych. Głównymi celami instytucji jest:

  • wyrównywanie szans w dostępie do kultury
  • wzrost poziomu życia kulturalnego na wsi i edukacja kulturalna
  • integracja mieszkańców sołectw
  • organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych
  • podniesienie atrakcyjności gminy i jej promocja w powiecie i województwie

GOKiS Miłoradz