NPRCz 2.0: wyniki w ramach procedury odwoławczej I naboru Infrastruktury bibliotek

Data publikacji: 22.11.2021
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Ponad 43 mln zł dla bibliotek i niemal 3 mln dla małych księgarni – Instytut Książki rozstrzygnął nabór do programów wspierających rozwój czytelnictwa.

Biblioteki i małe księgarnie z milionowym wsparciem

W I naborze Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 dofinansowanie uzyskało 16 bibliotek na łączną kwotę prawie 26 mln zł.
W ramach
procedury odwoławczej wsparcie otrzyma kolejnych 13 bibliotek na łączną kwotę 17 mln 419 tys. zł.

Z kolei w ramach pilotażowej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” do 106 niezależnych księgarni trafiło niemal 3 mln zł - w pierwszym naborze dofinansowanie uzyskało 90 księgarni, a w ramach odwołań do grona beneficjentów dołączyło kolejnych 16 placówek. W przeważającej większości wnioskującym przyznane zostało wsparcie na maksymalną kwotę 30 tys. zł.

Sprawdż wyniki na instytutksiazki.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 jest największym i jednym z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

Całkowity budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wynosi prawie 1,1 mld zł, z czego ok. 635 mln zł (ok. 59%) to środki z budżetu państwa, a ok. 445 mln to wymagany wkład własny beneficjentów programu (41%). Środki budżetowe zaangażowane w drugą edycję programu są o 180 mln zł wyższe od kwoty przeznczonej na realizację NPRCz w latach 2016–2020.

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia:

  • Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych,
  • Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych, 
  • Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
  • Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

Za koordynację Priorytetu 2 – „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” – odpowiada Instytut Książki. Jest on kontynuacją i rozwinięciem dwóch priorytetów: realizowanego w latach 2011-2015 Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz Priorytetu 2 NPRCz - „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.

Celem priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych poprzez:

  • dostosowanie infrastruktury gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów;
  • stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym szczególnie dążenie do wzrostu ich kompetencji czytelniczych;
  • zwiększenie atrakcyjności usług bibliotecznych poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

W ramach priorytetu można ubiegać się dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektu bibliotecznego wraz z jego wyposażeniem.

Program „Certyfikat dla małych księgarni”

Celem programu jest wsparcie małych niezależnych księgarni, które są nie tylko kluczowym elementem rynku książki, lecz także odgrywają rolę kulturotwórczą i uzupełniają biblioteki w zapewnianiu dostępu do kultury literackiej.

Program „Certyfikat dla małych księgarni”, realizowany przez Instytut Książki, jest odpowiedzią Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kryzys sektora, który dodatkowo ucierpiał wskutek pandemii COVID-19. Stanowi uzupełnienie innych działań proczytelniczych MKiDN i Instytutu Książki, w ramach których wspierane są imprezy literackie, czasopisma i publikacja wartościowych książek.

Środki, otrzymane przez księgarnie w ramach programu, są przeznaczane na działania konsultingowe i promocyjne, koszty czynszu i innych opłat stałych dotyczących utrzymania lokalu, a także zakup sprzętu, niezbędnych licencji i wyposażenia księgarni.

„Certyfikat” dla księgarni jest przyznawany na dwa lata, ale wsparcie finansowe jest udzielone tylko w pierwszym roku. Drugi rok będzie służył ocenie, czy środki, które otrzymała księgarnia, przyniosły oczekiwany efekt według określonych standardów.


Więcej inofrmacji: instytutksiazki.pl