#Koronawirus. Uproszczenia w programach MKiDN

Data publikacji: 30.04.2020
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o uproszczeniu realizacji zadań w ramach programów MKiDN. Jest to forma pomocy dla tych, którzy uzyskali dotację w programach Ministra w 2020 roku.

#Koronawirus. Uproszczenia w programach MKiDN
Fot. CC0

Pomoc dotyczy m.in. beneficjentów dwóch programów, w których instytucją zarządzającą jest Narodowe Centrum Kultury: Edukacja kulturalnaKultura dostępna.

Stan epidemii utrudnia lub uniemożliwia realizację projektów, na które dotacje zostały przyznane jeszcze przed jego ogłoszeniem. Aby ułatwić realizację zadań, beneficjent (realizator danego projektu) może zwrócić się do dyrektora instytucji zarządzającej w sprawie:

  • podniesienia wartości maksymalnego udziału przyznanego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%,
  • dokonania zmian w stosunku do założeń merytorycznych, zadeklarowanych we wniosku będącym przedmiotem oceny, w tym zmiany nazwy zadania – pod warunkiem zachowania zgodności zadania z zakresem danego programu,
  • przekazania dotacji innemu podmiotowi, który przejmie od beneficjenta realizację zadania.

W obu programach wprowadzono też dodatkowy rodzaj zadania do wykonania w całości on-line – dla tych, którzy nie są w stanie zrealizować dofinansowanego już projektu z uwagi na ograniczenia prawne wynikające z epidemii.

Więcej na stronach MKiDN:

Edukacja kulturalna: gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna2

Kultura dostępna: https://gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna2