Kultura dostępna – zwiększony budżet programu dotacyjnego

Data publikacji: 10.04.2020
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Zwiększony budżet programu i łącznie 145 dofinansowanych projektów – na stronie MKiDN zostały opublikowane informacje na temat rozpatrzenia trybu odwołań dla wniosków złożonych w ramach programu Kultura dostępna.

Kultura dostępna – zwiększony budżet programu dotacyjnego
Fot. pixabay.com

Wyniki odwołań zostały publikowane na stronie MKiDN w piątek, 10 kwietnia:

Sprawdź wyniki

Łącznie w ramach programu 145 beneficjentów otrzyma wsparcie w łącznej kwocie ponad 6,1 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zadania służące ułatwieniu dostępu do kultury, skierowane w sporej  mierze do osób mających utrudniony dostęp do kultury.

Na potrzeby odwołań zwiększono budżet programu z pierwotnych 5,75 mln do ponad 6,1 mln zł.

O programie

Strategicznym celem programu Kultura dostępna jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Działania te powinny służyć osiągnięciu realnych, systemowych i długofalowych efektów w niwelowaniu barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społecznym. Ważnym aspektem jest uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i nie zaangażowanych w życie kulturalne. Podejmowane działania powinny stwarzać warunki do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup społecznych w życiu kulturalnym.