Warsztaty i tutoring – program „Zaproś nas do siebie!”

Data publikacji: 06.03.2019
5 minut

W związku z realizacją projektu „Zaproś nas do siebie!” Narodowe Centrum Kultury zwraca się z prośbą o ofertę na przeprowadzenie merytorycznych elementów modułów warsztatów oraz tutoring dla uczestników projektu.

Warsztaty oraz tutoring dla uczestników projektu wskazanych w ogłoszeniu, powinny być wykonane w terminie:

warsztaty: 15-17.04.2019 (18 godzin szkoleniowych)
oraz 18-20.09.2019 (15 godzin szkoleniowych)

tutoring: maj-wrzesień 2019

Warsztaty skierowane są do dyrektorów instytucji kultury biorących udział w projekcie „Zaproś nas do siebie” oraz koordynatorów projektu w tych instytucjach. Warsztaty odbędą się w DPT w Radziejowicach. Liczba uczestników każdego z warsztatów: do 40 osób.

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji uczestników w następujących obszarach: komunikacja i praca w zespole, zrozumienie procesowego modelu zmiany oraz umiejętny dobór metod i narzędzi komunikowania zmiany w zespole pracowniczym, a także wzmocnienie współdziałania dyrektora i koordynatora. Istotnym zamierzeniem warsztatów jest także zintergrowanie zespołu wszystkich dyrektorów i koordynatorów, biorących udział
w projekcie „Zaproś nas do siebie!” (uczestników szkolenia).

Zagadnienia kluczowe, które uwzględnia program warsztatów to:

 • model procesu zmiany
 • zarządzanie zespołem w procesie zmiany
 • budowanie zespołu
 • role i procesy grupowe
 • komunikacja w zespole
 • współpraca zespołowa
 • komunikowanie zmiany w zespole i na zewnątrz instytucji językiem korzyści
 • obserwowanie siebie oraz zespołu w procesie zmiany (walidacja zmiany)
 • wymiana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w obszarze organizowania
  i prowadzenia spotkań zespołu
 • ciekawe raportowanie do NCK wykonywanych w ramach projektu zadań przez zespoły pracownicze – korzystanie w tym procesie z nowych mediów

W ramach warsztatów Zamawiający przewiduje realizację następujących modułów:

 • moduł wstępny – omówienie celów szkoleniowych,
 • moduł integracyjny pozwalający na inspirującą i ciekawą wizualnie prezentację instytucji biorących udział w projekcie
 • moduł ćwiczeniowy pozwalający na omówienie modelu procesu zmiany
  i zarządzaniem zespołem w procesie zmiany – ja w zmianie, instytucja w zmianie
 • moduł ćwiczeniowy pozwalający na omówienie ról i procesów w zespole oraz przekazanie metod i narzędzi wspierających współpracę w zespole,
 • moduł ćwiczeniowy pozwalający na omówienie barier komunikacyjnych w zespole, oraz przekazanie metod i narzędzi efektywnej komunikacji w zespole,
 • moduł ćwiczeniowy poświęcony komunikowaniu zmiany językiem korzyści w zespole
  i na zewnątrz instytucji
 • moduł ćwiczeniowy poświęcony nowatorskim technikom raportowania opartego
  o nowe media (film, nagranie, foto kolaż, rysunek etc.

Tutoring skierowany jest do dyrektorów instytucji biorących udział w projekcie „Zaproś nas do siebie”, koordynatorów projektu w instytucji oraz pozostałych pracowników instytucji.

Przewidujemy, że tutoring ma być prowadzony w oparciu o powszechnie dostępne narzędzia internetowe  (chat, grupa, e-mail etc) oraz kontakt telefoniczny.

Celem tutoringu  jest  wsparcie uczestników projektu w procesie zmiany oraz wymiana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w obszarze współpracy zespołowej, komunikacji
w zespole, budowania oferty programowej instytucji.

Zagadnienia kluczowe, które uwzględnia wsparcie między warsztatami:

 • budowanie zespołu
 • komunikacja w zespole
 • budowanie oferty programowej w oparciu o lokalną tożsamość

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • odniesienie się do sektora kultury
 • uwzględnienie specyfiki działań kulturalnych w małych i średnich ośrodkach
 • uwzględnienie nowatorskich kierunków w danej dziedzinie
 • różnorodność, adekwatność i spójność metod szkoleniowych
 • facylitacja graficzna spotkań i warsztatów
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem nowych mediów
 • doświadczenie trenerskie