Przeprowadzenie szkolenia „Mini budżet, maksi promocja!”

Data publikacji: 15.03.2019
4 minuty

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury
Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie,
ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o ofertę na

przeprowadzenie merytorycznych elementów modułów szkolenia
dla uczestników szkolenia pn. „Mini budżet, maksi promocja!

Promocja działań kulturalnych przy
ograniczonych budżetach” wskazanych w zapytaniu

Termin szkolenia: 3-5 czerwca 2019 r. (15 h szkoleniowych)

[szczegółowy harmonogram szkolenia w załączniku nr 2]

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów instytucji kultury, którym podlegają działania promocyjne, kierowników i specjalistów zatrudnionych w instytucji kultury odpowiedzialnych za realizację działań z obszaru marketingu, promocji i public relations.

Miejsce szkolenia: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice.

Liczba uczestników szkolenia: do 20 osób.

Zagadnienia kluczowe, które uwzględnia program szkolenia to:

 • strategia komunikacji,
 • zakładanie grup w social media,
 • jak pisać na stronie internetowej i w mediach społecznościowych,
 • najważniejsze trendy w komunikacji instytucji kultury,
 • mikro budżet na reklamę,
 • definiowanie niestandardowych grup docelowych,
 • angażowanie użytkownika w działania instytucji kultury,
 • wyzwania targetowania.                                                                      

W ramach szkolenia Zamawiający przewiduje realizację następujących modułów:

 • moduł wstępny – omówienie celów szkoleniowych,
 • moduł integracyjny pozwalający na inspirującą i ciekawą wizualnie prezentację instytucji biorących udział w projekcie
 • moduł dotyczący komunikacji w social media
 • moduł poświęcony skutecznej reklamy w social media
 • Jak zachować równowagę między  życiem w social media a życiem w „realu”? Jak się odciąć?
 • Jak ewaluować swoje działania w social media?

Wykonawca jest zobowiązany przygotować część merytoryczną skryptu tj. tekstu do 30 tys. znaków ze spacjami (skrót informacji przekazanych podczas szkolenia, niezbędnych do przygotowania materiałów szkoleniowych powielanych przez NCK).

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • odniesienie się do sektora kultury
 • uwzględnienie specyfiki działań kulturalnych w małych i średnich ośrodkach
 • uwzględnienie nowatorskich kierunków w danej dziedzinie
 • różnorodność, adekwatność i spójność metod szkoleniowych
 • doświadczenie trenerskie
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora kultury