Obsługa fotograficzna szkolenia programu Archi-przygody

Data publikacji: 22.02.2019
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną szkolenia dla uczestników programu Archi-przygody dla przedszkoli.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 • Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna szkolenia dla uczestników programu Archi-przygody dla przedszkoli, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 • Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
 • Termin realizacji zamówienia: 2-3 marca 2019, w godzinach 10:00-17:00.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
  ul. Koszykowa 55 w Warszawie.
 • Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 • Opis sposobu przygotowania oferty: formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
  – datę sporządzenia,
  – zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  – czytelny podpis Wykonawcy.
 • Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jhaberek@nck.pl, do dnia 26.02.2019 r., do godz. 12:00.
 • Ocena ofert zgodnie z kryterium:
  cena – 40,
  doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń (portfolio) – 60.
 • Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 • Dodatkowe informacje: Joanna Haberek, tel. 22 21 00 132, jhaberek@nck.pl, godz. 09:00-17:00