Badanie użytkowników strony www.nck.pl

Data publikacji: 20.08.2018
1 minuta

Przedmiotem zamówienia jest badanie użytkowników strony www.nck.pl.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest badanie użytkowników strony www.nck.pl, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

 • Cena oferty powinna obejmować
  • całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2018 r. (trzy tygodnie od dnia podpisania umowy)
 • Kryterium wyboru ofert:
  • cena – 40
  • dobór metod badawczych – 40
  • doświadczenie pracy przy podobnych projektach – 20
 • Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowania na stronie nck.pl/bip.
 • Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 • Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  tkukolowicz@nck.pl do dnia 27.08.2018 r. do godz. 10:00

Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Kukołowicz, tel. 22 21 00 186, tkukolowicz@nck.pl, pn.-pt. w godz. 09:00-16:30.