Zapytania ofertowe

Zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), tj. poniżej 130 000 zł netto.
Formularz wyszukiwania w ramach: Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Wyników: 129
Biuletyn Informacji Publicznej
Realizacja konferencji on-line dla beneficjentów BLISKO

W związku z realizacją BLISKO, instrument wykonawczy NPRCz 2.0 na lata 2021-2025, Kierunku interwencji 4.1., w Priorytecie 4 programu wieloletniego, Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie,...

Biuletyn Informacji Publicznej
Konsultacje online dla beneficjentów BLISKO

W związku z udzieleniem wsparcia 45 beneficjentom BLISKO, instrument wykonawczy NPRCz 2.0. na lata 2021-2025, Kierunku interwencji 4.1., w Priorytecie 4 programu wieloletniego, Narodowe Centrum...

Biuletyn Informacji Publicznej
Nagłośnienie podczas wydarzenia pn. „Żywy Znak dla Powstania Warszawskiego 2021”

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie nagłośnienia podczas wydarzenia pn. „Żywy Znak dla Powstania Warszawskiego 2021” współorganizowanego przez...

Biuletyn Informacji Publicznej
Analiza testów pomocy publicznej w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług polegających  na analizie testów pomocy publicznej w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury o nr umowy POPC.03.02....

Biuletyn Informacji Publicznej
Ilustrowanie ciekawostek o języku polskim na potrzeby kampanii Ojczysty – dodaj do ulubionych

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Biuletyn Informacji Publicznej
„Wystąpienia publiczne. Przygotowanie prelegentów Ogólnopolskiej Giełdy Projektów” - przygotowanie szkolenia

W związku z realizacją projektu „XI Ogólnopolska Giełda Projektów”, Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą...

Biuletyn Informacji Publicznej
Dostęp do platformy do realizacji webinariów NCK

Nazwa i adres Zamawiającego  Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa

Biuletyn Informacji Publicznej
Nagłośnienie i oświetlenie podczas koncertu

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie nagłośnienie i oświetlenia podczas koncertu organizowanego w ramach cyklu pn. „Zwycięskie Bitwy”...

Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa fotograficzna cyklu koncertów patriotycznych

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty obsługę fotograficzną cyklu koncertów patriotycznych pn. „Zwycięskie Bitwy” współorganizowanego przez Narodowe Centrum...

Biuletyn Informacji Publicznej
Analiza testów pomocy publicznej w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług polegających  na analizie testów pomocy publicznej w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury o nr umowy POPC.03.02....

Biuletyn Informacji Publicznej
Ocena wniosków w ramach konkursu grantowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług polegających na ocenie wniosków w ramach konkursu grantowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury o nr umowy POPC.03.02.00-00-0001/21-00.

Biuletyn Informacji Publicznej
Konsultacje eksperckie ds. dostępności w ramach Projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na konsultacjach eksperckich ds. dostępności w ramach Projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury o nr umowy POPC.03.02.00-00-0001/21-00....