Zamówienia publiczne

BIP
Druku ma­te­ria­łów zwią­za­nych z wy­sta­wą “Art&Scien­ce Me­eting” i do­star­cze­nie wraz z wnie­sie­niem do sie­dzi­by Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Łaź­nia ul. Ja­skół­cza 1 w Gdań­sku 80-​767
Biuletyn Informacji Publicznej

Druku ma­te­ria­łów zwią­za­nych z wy­sta­wą “Art&Scien­ce Me­eting” i do­star­cze­nie wraz z wnie­sie­niem do sie­dzi­by Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Łaź­nia ul. Ja­skół­cza 1 w Gdań­sku 80-​767

Wyniki
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki

Dostępna jest już pełna lista wyników tegorocznego programu Obserwatorium Kultury.

Druk książki „Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie” o numerze ISBN 978-83-61-587-50-7
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książki „Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie” o numerze ISBN 978-83-61-587-50-7

Diagnoza zasobów ludzkich wielkopolskich organizacji pozarządowych segmentu kultury
Biuletyn Informacji Publicznej

Diagnoza zasobów ludzkich wielkopolskich organizacji pozarządowych segmentu kultury

Celem badania było dokonanie diagnozy zasobów ludzkich wielkopolskiego sektora obywatelskiego w segmencie kultury.

9. Sympozjum Komiksologiczne - badania, sympozjum i publikacja
Biuletyn Informacji Publicznej

9. Sympozjum Komiksologiczne - badania, sympozjum i publikacja

Temat 9 Sympozjum brzmiał: KOMIKS W SZPONACH MIERNOTY. Kicz, amatorszczyzna, prowincjonalizm, "kultowość" oraz wszechwładna komercjalizacja - wobec perspektyw...

Interdyscyplinarna baza materiałów dydaktycznych do filmów
Biuletyn Informacji Publicznej

Interdyscyplinarna baza materiałów dydaktycznych do filmów

Stworzenie bazy materiałów dydaktycznych wpisuje się w projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Obecnie jest...

”Ex Ante Kultura”
Biuletyn Informacji Publicznej

”Ex Ante Kultura”

Celem projektu było zwiększenie możliwości prognozowania działań kulturalnych poprzez zdiagnozowanie aktywności mieszkańców Trójmiasta w  kontekście uczestnictwa w kulturze i...

Kształcenie w dziedzinie animacji kultury
Biuletyn Informacji Publicznej

Kształcenie w dziedzinie animacji kultury

Stworzona w ramach projektu specjalizacja `animacja kultury` powstała w Instytucie Kultury Polskiej.    

”Gość niepełnosprawny w Muzeum” - szkolenie
Biuletyn Informacji Publicznej

”Gość niepełnosprawny w Muzeum” - szkolenie

W dniach 23-24 kwietnia 2009 r. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zorganizowało pierwsze ogólnopolskie szkolenie dla muzealników poświęcone w całości zagadnieniom związanym z...

Seminaria z języka kaszubskiego
Biuletyn Informacji Publicznej

Seminaria z języka kaszubskiego

Projekt zakładał przygotowanie 16  spotkań (10 seminariów, 2 wykładów i 4 objazdów terenowych po Kaszubach) poświęconych genezie, zachowaniu i rozwojowi języka...

Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce. Konferencja.
Biuletyn Informacji Publicznej

Perspektywy rozwoju języka jidysz w Polsce. Konferencja.

Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytanie: co dalej z kulturą jidysz w Polsce.

Portal NowyTaniec.PL - baza informacji o polskim tańcu
Biuletyn Informacji Publicznej

Portal NowyTaniec.PL - baza informacji o polskim tańcu

Projekt serwisu informacyjnego o polskim tańcu zrealizowała Fundacja PERFORMA.