Zamówienia publiczne

BIP
STETOSKOP KULTURALNY - diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego
Biuletyn Informacji Publicznej

STETOSKOP KULTURALNY - diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego

...

ZOOM na domy kultury. LABORATORIUM ZMIANY - raport
Biuletyn Informacji Publicznej

ZOOM na domy kultury. LABORATORIUM ZMIANY - raport

Laboratorium Zmiany to z jednej strony projekt animacyjny. Za cel postawił sobie pomoc domom kultury zastanowić się nad misją, zdiagnozować potrzeby społeczności oraz odkryć nowe pomysły. Z...

Laboratorium Indeksu 73
Biuletyn Informacji Publicznej

Laboratorium Indeksu 73

Celem Laboratorium Indeksu 73 jest wypracowanie i upowszechnianie nowych metod badawczych i edukacyjnych w zakresie wolności twórczej i wolnej kultury, realizowanych poprzez autorskie kursy.

Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców Województwa Śląskiego
Biuletyn Informacji Publicznej

Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców Województwa Śląskiego

Badania przeprowadzone na terenie Województwa Śląskiego miały pionierski charakter, stąd postanowiono pozyskać możliwie jak najszerszy wachlarz danych i informacji dotyczących...

Aktywne domy kultury - diagnoza i działanie
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywne domy kultury - diagnoza i działanie

Celem projektu była diagnoza funkcjonowania oraz wypracowanie rekomendacji i narzędzi wspierania domów kultury, traktowanych nie tylko jako miejsca realizacji lokalnych strategii gmin,...

Warsztaty teatralne dla instruktorów pracujących z osobami niepełnosprawnymi
Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty teatralne dla instruktorów pracujących z osobami niepełnosprawnymi

Specyfiką warsztatów było zapoznanie z metodyką pracy wypracowaną w Centrum KRUG w Moskwie pod kierunkiem Natalii Popowej oraz zastosowanie jej w pracy z grupami teatralnymi osób...

Tradycja w nowoczesnych kontekstach. Sympozjum i publikacja książkowa
Biuletyn Informacji Publicznej

Tradycja w nowoczesnych kontekstach. Sympozjum i publikacja książkowa

Sympozjum miało miejsce w dniach 24 - 26 września 2009 roku na Kaszubach.

Vademecum Konserwatora Zabytków (cz. I)
Biuletyn Informacji Publicznej

Vademecum Konserwatora Zabytków (cz. I)

...

Inauguracja Roku Grotowskiego 2009
Biuletyn Informacji Publicznej

Inauguracja Roku Grotowskiego 2009

...

Grotowski: źródła, konteksty, interpretacje
Biuletyn Informacji Publicznej

Grotowski: źródła, konteksty, interpretacje

...

Konferencja ”Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu”
Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja ”Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu”

Jaką kulturę nazywa się dzisiaj kulturą własną? Co postrzega się jako obcość kulturową? Czym może być kultura tworząca się w dynamicznym układzie lokalności i globalizacji? Czym...

Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Projekt badawczo - edukacyjny dla kadr kultury
Biuletyn Informacji Publicznej

Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Projekt badawczo - edukacyjny dla kadr kultury

Konferencja oraz publikacja książkowa to owoce projektu, podejmującego zagadnienie zagospodarowywania reliktów postindustrialnych.