Zamówienia publiczne

BIP
ARCHEpelag Grotowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHEpelag Grotowskiego

Projekt zrealizowała Fundacja ARCHEpelag w Sopocie.

Interaktywna strona www i nowy mechanizm bazy danych
Biuletyn Informacji Publicznej

Interaktywna strona www i nowy mechanizm bazy danych

Projekt zrealizowała Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom.

Od wiedzy do efektów
Biuletyn Informacji Publicznej

Od wiedzy do efektów

...

Międzynarodowa konferencja PRZEMYSŁY KREATYWNE - KULTURA, BIZNES, INNOWACJE
Biuletyn Informacji Publicznej

Międzynarodowa konferencja PRZEMYSŁY KREATYWNE - KULTURA, BIZNES, INNOWACJE

Konferencja była poświęcona przemysłom kreatywnym, przedsiębiorczości w  kulturze oraz mechanizmom rozwijającym kreatywność. Głównym obszarem wymiany doświadczeń była...

Sztuka wehikułem edukacji. Publikacja książkowa
Biuletyn Informacji Publicznej

Sztuka wehikułem edukacji. Publikacja książkowa

Międzynarodowy projekt Sztuka wehikułem edukacji. Wokół potrzeb grup defaworyzowanych miał na celu rozwinięcie nowych sposobów motywowania dorosłych do nauki.

Diagnoza potrzeb kulturalnych wyszkowian
Biuletyn Informacji Publicznej

Diagnoza potrzeb kulturalnych wyszkowian

Badanie miało umożliwić określenie pewnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Wyszkowa oraz wpływu na ich zaspokajanie poprzez Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”.

Druk czterech numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” o numerze ISSN
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk czterech numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” o numerze ISSN

Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i wiejsko - miejskich
Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i wiejsko - miejskich

...

Badania ”Diagnoza kultury Szczecina”
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania ”Diagnoza kultury Szczecina”

...

Warsztaty edukacyjne dla bibliotekarzy pt.: ”E-learning wyzwaniem dla bibliotek”
Biuletyn Informacji Publicznej

Warsztaty edukacyjne dla bibliotekarzy pt.: ”E-learning wyzwaniem dla bibliotek”

Warsztaty komputerowe towarzyszyły konferencji, która odbyła się w dniach 23 - 24 września 2009 w Elblągu. Miały one na celu przygotowanie uczestników do korzystania i...

”Wizje i rewizje w kulturze polskiej” - cykl warsztatów
Biuletyn Informacji Publicznej

”Wizje i rewizje w kulturze polskiej” - cykl warsztatów

Warsztaty zostały zorganizowane przez Dział Sztuk Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w odpowiedzi na konkluzję wcześniejszego seminarium, kiedy to uczestniczący w nim...

II Konferencja i wydanie pokonferencyjnych pomocy naukowych
Biuletyn Informacji Publicznej

II Konferencja i wydanie pokonferencyjnych pomocy naukowych

Konferencję zorganizował Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.