Zamówienia publiczne

BIP
Druk książki „Miraż” o numerze ISBN 978-83-61587-57-6 i dostarczenie książek do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książki „Miraż” o numerze ISBN 978-83-61587-57-6 i dostarczenie książek do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem

Druk książki „O. Tomasz Rostworowski niezwykły człowiek na trudne czasy” oraz dostarczenie wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książki „O. Tomasz Rostworowski niezwykły człowiek na trudne czasy” oraz dostarczenie wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego

Świadczenie usług w zakresie tłumaczenia symultanicznegoi szeptanego podczas IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata
Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usług w zakresie tłumaczenia symultanicznegoi szeptanego podczas IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata

Świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego i sprzętu do nagłośnienia sal konferencyjnych wraz z obsługą podczas IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata
Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego i sprzętu do nagłośnienia sal konferencyjnych wraz z obsługą podczas IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata

Druk materiałów promocyjnych IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata wraz z dostarczeniem oraz wniesieniem do siedziby zamawiającego
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk materiałów promocyjnych IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata wraz z dostarczeniem oraz wniesieniem do siedziby zamawiającego

Kompleksowa obsługa transportowa spotkań organizowanychw ramach IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata
Biuletyn Informacji Publicznej

Kompleksowa obsługa transportowa spotkań organizowanychw ramach IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO Pamięć Świata

Druku ma­te­ria­łów zwią­za­nych z wy­sta­wą “Art&Scien­ce Me­eting” i do­star­cze­nie wraz z wnie­sie­niem do sie­dzi­by Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Łaź­nia ul. Ja­skół­cza 1 w Gdań­sku 80-​767
Biuletyn Informacji Publicznej

Druku ma­te­ria­łów zwią­za­nych z wy­sta­wą “Art&Scien­ce Me­eting” i do­star­cze­nie wraz z wnie­sie­niem do sie­dzi­by Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Łaź­nia ul. Ja­skół­cza 1 w Gdań­sku 80-​767

Wyniki
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki

Dostępna jest już pełna lista wyników tegorocznego programu Obserwatorium Kultury.

Druk książki „Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie” o numerze ISBN 978-83-61-587-50-7
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książki „Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie” o numerze ISBN 978-83-61-587-50-7

Diagnoza zasobów ludzkich wielkopolskich organizacji pozarządowych segmentu kultury
Biuletyn Informacji Publicznej

Diagnoza zasobów ludzkich wielkopolskich organizacji pozarządowych segmentu kultury

Celem badania było dokonanie diagnozy zasobów ludzkich wielkopolskiego sektora obywatelskiego w segmencie kultury.

9. Sympozjum Komiksologiczne - badania, sympozjum i publikacja
Biuletyn Informacji Publicznej

9. Sympozjum Komiksologiczne - badania, sympozjum i publikacja

Temat 9 Sympozjum brzmiał: KOMIKS W SZPONACH MIERNOTY. Kicz, amatorszczyzna, prowincjonalizm, "kultowość" oraz wszechwładna komercjalizacja - wobec perspektyw...

Interdyscyplinarna baza materiałów dydaktycznych do filmów
Biuletyn Informacji Publicznej

Interdyscyplinarna baza materiałów dydaktycznych do filmów

Stworzenie bazy materiałów dydaktycznych wpisuje się w projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Obecnie jest...