Zamówienia publiczne

Skrzynia pełna tajemnic - projekt pilotażowy
Biuletyn Informacji Publicznej

Skrzynia pełna tajemnic - projekt pilotażowy

W ramach projektu "Skrzynia pełna tajemnic" w elbląskim muzeum powstało 10 tajemniczych skrzyń, które dostępne są nieodpłatnie dla nauczycieli, szkół i placówek...

Forum Edukacji Kulturalnej
Biuletyn Informacji Publicznej

Forum Edukacji Kulturalnej

Projekt zrealizowała Fundacja Kultury.

”Odkrywanie Warszawskiej Pragi” Projekt badawczo - edukacyjny dla kadr kultury - II edycja
Biuletyn Informacji Publicznej

”Odkrywanie Warszawskiej Pragi” Projekt badawczo - edukacyjny dla kadr kultury - II edycja

Pomysł projektu zrodził się w związku z rocznicą 360 – lecia nadania Pradze praw miejskich. Objął warsztaty terenowe oraz seminarium edukacyjne, skierowane do kadr kultury i edukacji.

Klub Przyjaciół Kota Piotrka - miejsce zabaw z książką
Biuletyn Informacji Publicznej

Klub Przyjaciół Kota Piotrka - miejsce zabaw z książką

Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji bibliotekarzy, nauczycieli szkolnych i przedszkolnych oraz ich doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji projektów...

ARCHEpelag Grotowskiego
Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHEpelag Grotowskiego

Projekt zrealizowała Fundacja ARCHEpelag w Sopocie.

Interaktywna strona www i nowy mechanizm bazy danych
Biuletyn Informacji Publicznej

Interaktywna strona www i nowy mechanizm bazy danych

Projekt zrealizowała Fundacja ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom.

Od wiedzy do efektów
Biuletyn Informacji Publicznej

Od wiedzy do efektów

...

Międzynarodowa konferencja PRZEMYSŁY KREATYWNE - KULTURA, BIZNES, INNOWACJE
Biuletyn Informacji Publicznej

Międzynarodowa konferencja PRZEMYSŁY KREATYWNE - KULTURA, BIZNES, INNOWACJE

Konferencja była poświęcona przemysłom kreatywnym, przedsiębiorczości w  kulturze oraz mechanizmom rozwijającym kreatywność. Głównym obszarem wymiany doświadczeń była...

Sztuka wehikułem edukacji. Publikacja książkowa
Biuletyn Informacji Publicznej

Sztuka wehikułem edukacji. Publikacja książkowa

Międzynarodowy projekt Sztuka wehikułem edukacji. Wokół potrzeb grup defaworyzowanych miał na celu rozwinięcie nowych sposobów motywowania dorosłych do nauki.

Diagnoza potrzeb kulturalnych wyszkowian
Biuletyn Informacji Publicznej

Diagnoza potrzeb kulturalnych wyszkowian

Badanie miało umożliwić określenie pewnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Wyszkowa oraz wpływu na ich zaspokajanie poprzez Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”.

Druk czterech numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” o numerze ISSN
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk czterech numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” o numerze ISSN

Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i wiejsko - miejskich
Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i wiejsko - miejskich

...