Zapewnienie występu Artystów-wykonawców wraz z pozyskaniem prawami do transmisji radiowej w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE.

Data publikacji: 16.11.2018
Autor: atobiasz
2 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów i festiwali.

 

Data wszczęcia postępowania: 16.11.2018 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Zapewnienie występu Artystów-wykonawców wraz z pozyskaniem prawami do transmisji radiowej w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Zapewnienie występu Artystów-wykonawców wraz z pozyskaniem prawami do transmisji radiowej: Anne-Sophie Mutter, Frans Helmerson, Anna Radziejewska, Sinfonia Varsovia oraz Chór Filharmonii Narodowej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej 23.11.2018 r. w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  23.11.2018 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.11.2018 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Edward Chudzik