Warszawa lokalna

Data publikacji: 31.12.2010
3 minuty

Warszawa lokalna to projekt badawczy, którego celem było zdiagnozowanie stanu polityki kulturalnej w poszczególnych dzielnicach Warszawy poprzez ewaluację polityki kulturalnej oraz działań podejmowanych w obszarze kultury przez 18 urzędów dzielnic, ze szczególnym naciskiem na działania w zakresie współpracy z lokalnymi NGO-sami.

 

Projekt zrealizowała Fundacja Obserwatorium.

Raport został opracowany na podstawie badań własnych, podczas których zastosowano następujące metody i techniki badawcze:

- wywiady pogłębione z naczelnikami (pracownikami) Wydziałów Kultury Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy,

- wywiady z pracownikami Biura Kultury m.st. Warszawy i Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy,

- analiza finansowa budżetów dzielnic przeznaczonych na kulturę,

- analiza działań promocyjno – informacyjnych dzielnic,

- ankieta internetowa przeprowadzona wśród warszawskich organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na poziomie dzielnicowym,

- analiza on-going wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe ze środków Urzędów Dzielnic 

- studium przypadku wybranych organizacji.

 

Zasadniczą wartością przeprowadzonych badań jest potwierdzenie istotnej, a nawet zasadniczej roli NGP-sów (tzw. trzeciego sektora) w budowaniu efektywnie działających społeczności lokalnych, a co za tym idzie, tworzeniu przyjaznej przestrzeni publicznej. Komplikacje w sprawnym działaniu mechanizmów zarządzania kulturą lokalną, które jasno ujawnia raport, uznać należy za istotny sygnał do podjęcia wysiłków naprawczych.

 

 

Materiały do pobrania
Warszawa lokalna - raport