V. Czy Polacy są kreatywni?

Data publikacji: 08.06.2010
2 minuty

Czy Polacy są kreatywni? Jeśli tak, to czy kreatywne jest polskie społeczeństwo? Gdzie szukać zasobów kreatywności zgodnie uznawanych dziś za jeden z kluczowych czynników prorozwojowych? Jak mierzyć potencjał kreatywny?

Polska gospodarka jako jedyna z gospodarek europejskich pokonała światowy kryzys „na plusie”, nie przeżywając recesji. Jednocześnie jednak statystyki porównawcze opracowywane przez Komisję Europejską i OECD pokazują, że ta sama zwycięska gospodarka ma duże problemy z innowacyjnością - w tej kategorii plasujemy się na końcu międzynarodowych rankingów.

Nie ma innowacyjności bez przedsiębiorczości i kreatywności. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, Polacy wyróżniają się pozytywnie na tle innych społeczeństw europejskich, już od dziecka marząc o założeniu własnej firmy. Jednocześnie jednak w międzynarodowych pomiarach kreatywności polskie społeczeństwo uzyskuje bardzo niskie wartości indeksów.

Czy Polacy są kreatywni? Jeśli tak, to czy kreatywne jest polskie społeczeństwo? Gdzie szukać zasobów kreatywności zgodnie uznawanych dziś za jeden z kluczowych czynników prorozwojowych? Jak mierzyć potencjał kreatywny?

 

Na te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy V Seminarium „Kultura i rozwój”. Do dyskusji wprowadzili:

 

1. Profesor Janusz Czapiński (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w W-wie), Kapitał społeczny i kreatywność: synergia czy konflikt?

 

2. Dr Tomasz Rakowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), Potencjał kreatywny społeczności zubożonych i wykluczonych;

 

3. Dr Dominik Batorski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego) dr Jan Zając (Wydział Psychologii UW), Potencjał kreatywny cyberprzestrzeni;

 

Spotkanie poprowadził Edwin Bendyk, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Tygodnik „Polityka”