Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury

Data publikacji: 31.12.2010
2 minuty

Raport Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce, który powstał w ramach projektu Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury, porównuje 10 badanych gmin do festiwalu ze sceną główną, scenami niszowymi oraz ruchomymi platformami. Zakładając, że istnienie scen kulturowych ma wymierny wpływ na rozwój lokalny, w badaniu polityk kulturalnych szczególny nacisk położono na ich społeczne tworzenie i zarządzanie strategiczne obszarem kultury.

Projekt zrealizował Małopolski Instytut Kultury.

Celem projektu było sformułowanie diagnozy kultury w oparciu o  pogłębioną analizę „scen kultury” w 10 gminach Małopolski. Chciano uzyskać wiedzę na temat zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych „aktorów kultury” (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne) a lokalną polityką kulturową. W tej chwili gminy mają dostęp do Systemu Analiz Samorządowych (SAS) (opracowanego przez Stowarzyszenie Związek Miast Polskich), którego celem jest m.in. monitoring sektora kultury dla podniesienia poziomu usług kulturalnych w gminach. W projekcie chcemy umiejscowić SAS w  kontekście poszerzonego obrazu lokalnych scen kultury, dzięki czemu SAS będzie mógł być efektywniej wykorzystywany dla zarządzania lokalnym potencjałem kulturowym.

Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz ze Stowarzyszeniem Związek Miast Polskich.